Sức khoẻ môi trường flashcards

     

Tđê mê khảo tư liệu "trắc nghiệm môi trường với sức khoẻ bé người", y tế - sức khoẻ, y học tập hay thức giao hàng nhu yếu học hành, nghiên cứu với thao tác làm việc hiệu quả


Bạn đang xem: Sức khoẻ môi trường flashcards


MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI1. Một trong những nhân tố của môi trường xung quanh cơ mà khung hình nhỏ bạn yêu cầu phiơi truyền nhiễm trong quá trình sinh sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Mức tài chính xóm hội; E. Yếu tố chất hóa học.
2. giữa những yếu tố của môi trường xung quanh cơ mà cơ thể bé tín đồ bắt buộc phiơi truyền nhiễm vào quy trình sinh sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D.Hành vi; E. Yếu tố ly ïhọc !
3. trong những yếu tố của môi trường xung quanh nhưng mà khung hình bé fan phải phiơi nhiễm trong quá trình sinh sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Mức tài chính thôn hội; E. Yếu tố sinch học tập.
4. trong số những nhân tố của môi trường mà khung hình nhỏ người đề xuất phiơi lây lan trong quá trình sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Dịch Vụ Thương Mại y tế; E. Yếu tố xã hội.
B. Vật ký sinh; C. Vật nạp năng lượng thịt; D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;7. Một trong số yếu tắc cơ bản của hệ sinh thái xanh là: 1 A. Vật chủ; B. Vật tiêu thụ;
C. Vật ăn uống thịt; D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;8. Một trong các nhân tố cơ bạn dạng của hệ sinh thái là: A. Vật chủ; B. Vật ký kết sinh; C. Vật phân hủy;
D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;9. Một trong những nguyên tố cơ phiên bản của hệ sinh thái xanh là: A. Vật chủ; B. Vật ký sinh; C. Vật nạp năng lượng thịt; D. Môi trường;
E. Vật lơ lửng;10. Thành phần như thế nào dưới đây không ở trong về nguyên tố cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Vật chủ;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi ngôi trường. E. Vật sản xuất;11. Thành phần làm sao tiếp sau đây không trực thuộc về yếu tắc cơ phiên bản của hệ sinh thái : A. Vật phân hủy; B. Vật ăn thịt;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi trường. E. Vật sản xuất;12. Thành phần làm sao sau đây ko nằm trong về nguyên tố cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Con mồi;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi trường. E. Vật sản xuất;13. Thành phần như thế nào sau đây ko ở trong về yếu tắc cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Vật tự dưỡng;
C. Vật tiêu thu;. 2 D. Môi ngôi trường. E. Vật sản xuất;14. Thành phần như thế nào dưới đây ko thuộc về thứ sản xuất: A. Tảo; B. Một số vi khuẩn; C. Thảo mộc; D. Một số nấm;
E. Cây xanh.15. Theo cách nhìn sinh thái học tập thì bé người là: A. Vật phân hủy; B. Vật trường đoản cú dưỡng; C. Vật tiêu thụ;
D. Vật công ty. E. Vật sản xuất;16. Thành phần ở trong về vật phân hủy là: A. Thảm thực vật dụng ; B. Cây xanh; C. Một số vi trùng với nấm;
B. Gồm tất cả những nguyên tố vật dụng lý, chất hóa học bảo phủ sinch vật; C. Gồm toàn bộ những nhân tố hóa học bảo phủ sinch vật; D. Gồm các yếu tố : tia nắng, O2 ,CO2 E. Gồm các yếu đuối tố: nhiệt độ, nhiệt độ, và sự chuyển động của không gian.18. Vật cấp dưỡng bao gồm: A. Thực vật; B. Các loại vi khuẩn; C. Động vật; D. Các sinch vật dụng có chức năng tự tổng vừa lòng chất hữu cơ nhằm tạo cơ thể của mình;
B. Các loại thực vật; C. Các loài đụng và thực vật; D. Các loại vi sinc vật; E. Các loại vi khuẩn .đôi mươi. Vật phân diệt là: A. Các loài thực vật; B. Các loài động vật; C. Các loài vi khuẩn và nấm;
3 D. Con tín đồ ; E. Cây xanh.21. Hầu hết hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên phần nhiều có đầy đủ các yếu tắc sau: A. Môi trường, trang bị thêm vào, vật dụng tiêu thụ; B. Môi ngôi trường, thứ phân diệt, trang bị tiêu thụ; C. Vật tiêu trúc, đồ cung cấp, đồ dùng phân bỏ ; D. Môi ngôi trường, đồ vật phân phối, trang bị tiêu thu, vật dụng phân hủy;
E. Môi trường, vật cung ứng, đồ dùng tiêu thu, đồ vật phân hủy với đồ gia dụng chủ;22. Hệ sinh thái xanh city được coi là hệ sinh thái xanh thiếu : A. Vật tiêu thụ; B. Vật sản xuất;
B. Dị dưỡng; C. Hoại sinh; D. Cộng sinh; E. Ký sinc.24. Vật tiêu thú là các sinh vật: A. Tự dưỡng; B. Dị dưỡng;

Xem thêm: Phỏng Vấn Độc Quyền Với Tony, Tác Giả Ẩn Danh Trong “Tony Buổi Sáng” Là Ai

C. Hoại sinh; D. Cộng sinh; E. Ký sinch.25. Vật phân hủy là những sinch vật: A. Tự dưỡng; B. Dị dưỡng; C. Hoại sinh;
D. Cộng sinh; E. Ký sinh.26. Trong chu trình Sinch - Địa - Hóa thì những hóa chất vẫn trường đoản cú môi trường xung quanh tới: A. Vật sản xuất;
B. Vật tiêu thụ; C. Vật phân hủy; D. Vật ký sinh; E. Vật công ty.27. Trong chu trình Sinch - Địa - Hóa thì các chất hóa học sẽ từ bỏ vật dụng thêm vào tới: A. Môi trường; B. Vật tiêu thụ;
4 C. Vật phân hủy; D. Vật ký kết sinh; E. Vật công ty.28. Trong quy trình Sinc - Địa - Hóa thì các hóa chất đang trường đoản cú đồ dùng tiêu trúc tới: A. Môi trường; B. Vậtsản suất; C. Vật phân hủy;
D. Vật cam kết sinh; E. Vật công ty.29. Trong quy trình Sinh - Địa - Hóa thì các Hóa chất đã trường đoản cú vật dụng phân diệt tới: A. Môi trường;
B. Vật tiêu thụ; C. Vật sản xuất; D. Vật ký sinh; E. Vật chủ.30. Vật thêm vào dấn nằng lượng từ: A. Môi trường; B. Mặt trời;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật nhà.21. Vật tiêu thú nhấn nằng lượng từ:: A. Môi trường; B. Vật sản xuất;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Mặt ttách.32. Vật phân hủy thừa nhận nằng lượng từ:: A. Môi trường; B. Vật sản xuất;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật cam kết sinh; E. Mặt trời.33. trong những nhân tố không được xem là nguyên tố sinh thái số lượng giới hạn so với động vật là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Tảo;
5 E. Vật vô sinc lơ lững.34. Một trong những yếu tố ko được xem là nhân tố sinh thái xanh số lượng giới hạn đối với động vật hoang dã là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Ánh sáng;
E. Vật vô sinch lơ lững.35. trong số những yếu tố ko được xem là yếu tố sinh thái xanh giới hạn so với động vật là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Địa hình;
E. Vật vô sinh lơ lững;36. Ô lây nhiễm sinh thái là vì những hoạt động vui chơi của con người tạo ra bởi vì đã: A. Làm tăng CO2. B. Làm bớt nhệt độ ; C. Làm bớt O2 D. Làm tăng nhiệt độ độ; E. Đưa các yếu tố sinh thái ra phía bên ngoài khoảng tầm thích ứng của cơ thể , chủng quần, quần làng mạc.
37. Muốn nắn kiểm soát và điều hành được độc hại thì cần phải biết khoảng chừng giới hạn sinh thái so với từng yếu tố sinh thái xanh số lượng giới hạn của: A. Cơ thể;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật ăn uống giết.38. Muốn nắn kiểm soát được ô nhiễm và độc hại thì cần phải biết khoảng tầm giới hạn sinh thái xanh đối với từng nhân tố sinh thái xanh giới hạn của: A. Chủng quần;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật nạp năng lượng giết mổ.39. Muốn nắn kiểm soát điều hành được ô nhiễm và độc hại thì cần phải biết khoảng tầm giới hạn sinh thái so với từng nguyên tố sinh thái xanh số lượng giới hạn của: A. Quần xã;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật nạp năng lượng giết. 640. Muốn giải pháp xử lý ô nhiễm và độc hại thì phải ghi nhận được: A. Vòng tuần trả đồ vật chất của hệ sinc thái; B. Dòng năng lượng trong số hệ sinh thái xanh ; C. Các nguyên tố của hệ sinh thái xanh ; D. Chu trình Sinh - Địa - Hóa của hệ sinc thái; E. Nguyên ổn nhân làm sao có tác dụng cho những yếu tố sinh thái thừa ra bên ngoài khoảng tầm thích ứng của khung hình,chủng quần, quần xóm.

Thêm tài liệu vào tủ đựng đồ bao gồm sẵn:
Thêm vào tủ đựng đồ mới:
Báo xấu
Hãy mang đến Cửa Hàng chúng tôi biết nguyên do bạn muốn thông tin. Chúng tôi vẫn hạn chế và khắc phục vụ việc này vào thời gian ngắn nhất. Không chuyển động Có nội dung khiêu dâm Có ngôn từ chính trị, làm phản hễ. Spam Vi phạm phiên bản quyền. Nội dung không ổn tiêu đề.

LIÊN HỆ

*