Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và:

     

khi thủy phân chất mập vào môi trường thiên nhiên kiềm thì thu được muối của axit Khủng với được genq.com.vn soạn trả lời các bạn trả lời các dạng câu hỏi trắc nghiệm, giới thiệu câu trả lời khuyên bảo giải cụ thể cùng tương xứng độc nhất vô nhị giúp các bạn học sinh cầm được cách thức cũng tương tự hiểu bài.

Bạn đang xem: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và:

khi tbỏ phân chất phệ vào môi trường thiên nhiên kiềm thì nhận được muối của axit bự (xà phòng) và

A. phenol

B. este đơn chức

C. ancol solo chức

D. glixerol

Đáp án trả lời giải bỏ ra tiết 

khi tbỏ phân chất béo vào môi trường xung quanh kiềm thì chiếm được muối của axit Khủng (xà phòng) cùng glixerol.


3NaOH + (RCOO)3C3H5 ⟶ 3H2O + C3H5(OH)3 + 3RCOONa

Pmùi hương pháp giải bài tập tdiệt phân 

Bảo toàn kăn năn lượng: mxà chống + mglixerol = mchất béo + mNaOH

Công thức tính nkhô nóng trieste

Số trieste buổi tối đa được chế tạo ra vì glixerol và n nơi bắt đầu axit béo:

*

Để rất có thể xong xuất sắc dạng bài tập, chúng ta học sinh yêu cầu nỗ lực chắc hẳn pmùi hương trình, các cội hidrocacbon hay gặp để hoàn toàn có thể áp dụng nhanh khô.

Xà chống hóa học to bởi NaOH tốt KOH thì ta tất cả bí quyết sau:

nhóa học phệ = nglixerol = 1/3nNaOH

Hiệu suất

*

Một số các axit béo

Các axit mập thường xuyên gặp

C17H35COOH: axit stearic

C15H31COOH: axit panmitic.

Loại ko no:

C17H33COOH: axit oleic

C17H31COOH: axit linoleic

Câu hỏi bài bác tập tương tự 

Câu 1. Điểm lưu ý bình thường của bội nghịch ứng thủy phân hóa học Khủng vào môi trường axit là

A. Phản ứng xà phòng hóa

B. Phản ứng ko thuận nghịch


C. Phản ứng đến - dấn electron

D. Phản ứng thuận nghịch


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Tbỏ phân chất bự vào môi trường xung quanh kiềm thu được

A. glixerol với axit béo

B. glixerol cùng muối bột của một axit béo

C. glixerol với xà phòng

D. glixerol và muối bột của các axit béo


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Tdiệt phân hoàn toàn m gam hóa học Khủng bởi dung dịch NaOH, nấu nóng chiếm được 9,2 gam glixerol cùng 91,8 gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 93 gam

B. 85 gam

C. 89 gam

D. 101 gam


Xem đáp án
Đáp án C

nC3H5(OH)3 = 9,2: 92 = 0,1 (mol) => nNaOH = 3 nC3H5(OH)3 = 0,3 (mol)

Bảo toàn trọng lượng mchất phệ + mNaOH = mmuối + mC3H5(OH)3

=> mhóa học lớn = 91,8 + 9,2 – 0,3.40 = 89 (gam)


Câu 4. Tbỏ phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên hoàn toản 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X công dụng tối nhiều cùng với a mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của a là

A. 0,20

B. 0,16

C. 0,04

D. 0,08.


Xem đáp án
Đáp án D

X + NaOH → C17H35COONa + C17H33COONa

Từ số C của muối => X gồm 57C

Gọi công thức phân tử của X là: C57HxO6

nX = nCO2/57 = 2,28/57 = 0,04 (mol)

C57HxO6 + ( 0,25x + 54)O2 → 57CO2 + 0,5xH2O

Theo PT: ( 0,25x + 54) → 57 (mol)

Theo đề bài: 3,22 → 2,28 (mol)

=> 2,28. ( 0,25x + 54) = 3,22.57

=> x = 106

=> Công thức phân tử của X: C57H106O6

=> Công thức cấu trúc của X là: (C17H35COO)(C17H33COO)2C3H5: 0,04 (mol)

=> nBr2 = 2nX = 2.0,04 = 0,08 (mol)

Đáp án D


Câu 5. Để cung ứng xà chống tín đồ ta đun nóng axit Khủng cùng với dung dịch NaOH, Tính Kân hận lượng glixerol nhận được vào quy trình xà chống hóa 4,45 kilogam tristearin gồm chứa 20% tạp chất cùng với dung dịch KOH (coi như phản bội ứng này xẩy ra hoàn toàn)?

A. 1,78 kg

B. 0,184 kg

C. 0,89 kg

D. 0,368 kg


Xem đáp án
Đáp án D

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 (M = 890)

glixerol: C3H5(OH)3 (M = 92)

mglixerol = 92. nglixerol = 92. ntristearin = 92. (4,45/ 890). 0,8 = 0,368 kg.


Câu 6. Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn được 1,84 gam glixerol và hỗn hợp Y có m gam muối của axit oleic cùng với 6,36 gam muối bột của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là

A. 3,2.

B. 6,4.

C. 12,8

D. 7,5


Xem đáp án
Đáp án C

(C17H35COO)3C3H5 + KOH → C17H35COOK + C3H5(OH)3

Ta gồm nC3H5(OH)3 = 0,02 mol; nC17H33COOK = 0,02 mol

Mà cứ 0,02 mol hóa học lớn tạo thành 0,06 mol muối bột => nC17H33COOK = 0,04 mol

=> m = 0,04. (282 + 38) = 12,8 gam


Câu 7. Phát biểu như thế nào dưới đây ko đúng?

A. Chất lớn là trieste của etylen glicol cùng với những axit bự.

B. Các chất phệ hay ko tan trong nước và nhẹ hơn nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghi Tài Liệu Tham Khảo Đúng Cách, Hướng Dẫn Cách Ghi Tài Liệu Tham Khảo

C. Triolein có chức năng ttê mê gia bội nghịch ứng cùng hiđro (khổng lồ, xúc tác Ni).

D. Chất to bị tdiệt phân Lúc nấu nóng trong hỗn hợp kiềm.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 8. Xà chống hóa trọn vẹn 8,62 gam hóa học mập cần sử dụng vừa đủ 1,2 gam NaOH, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng chiếm được khối lượng xà chống là

A. 8,24 gam.

B. 7,8 gam.

C. 6,68 gam.

D. 8,9 gam.


Xem đáp án
Đáp án D

Chất lớn này ở trong loại trung tính. Vì không có chỉ số axit

nNaOH= 1,2/40 = 0,03 mol => nglixerol = 0,03/3 = 0,01 mol

Áp dụng định chế độ bảo toàn khối lượng: mchất bự + mNaOH = mmuối hạt + mglixerol

8,62 + 0,03.40 = mmuối hạt + 0,01.92 => mmuối bột = 8,9 gam


Câu 9. Xà chống hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH nhận được 2,05 gam muối bột của một axit cacboxylic cùng 0,94 gam các thành phần hỗn hợp nhì ancol là đồng đẳng sau đó nhau. Công thức của nhì este kia là

A. CH3COOCH3 với CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3 cùng C2H5COOC2H5

C. CH3COOC2H5 cùng CH3COOC3H7

D. HCOOCH3 cùng HCOOC2H5


Xem đáp án
Đáp án

Áp dụng bảo toàn khối hận lượng

=> khối lượng NaOH là một gam

Số mol NaOH là 0,025 mol

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH

0,025 → 0,025 → 0,025 → 0,025

MRCOONa = 2,05/0,025 = 82 => R = 15 → CH3

MR"OH = 0,94/0,025 = 37,6

=> R" = đôi mươi,6 → R1 = 15 (CH3); R2= 29 (C2H5)


Câu 10. Cho đôi mươi gam hóa học hữu cơ X (chỉ đựng C, H, O với một loại đội chức) gồm tỉ kân hận tương đối đối với O2 bởi 3,125, tác dụng cùng với 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng chiếm được 23,2 gam buồn phiền rắn. CTCT của X rất có thể là:

A. CH3COOCH=CH-CH3.

B. C2H5COOCH=CH2.

C. CH2CH=CHCOOCH3.

D. CH2=CHCOOC2H5.


Xem đáp án
Đáp án B

Nhận xét: Từ những lời giải ta thấy bọn chúng phần đa là este.

Đặt phương pháp este là RCOOR’

Meste= 3,125.32 = 100 ⇒ neste= 20/100 = 0,2 mol

⇒ nNaOH pư = neste = 0,2 mol ⇒ nNaOH dư = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

→ mNaOH = 0,1.40 = 4 g

⇒ mmuối= 23,2 – 4 = 19,2 g ⇒ Mmuối hạt (RCOONa) = 19,2/0,2 = 96

⇒ R = 96 – 67 = 29 ⇒ R là C2H5-


................................

Mời chúng ta bài viết liên quan một số tư liệu liên quan 

Ngoài Lúc tbỏ phân chất phệ vào môi trường kiềm thì nhận được muối của axit to cùng. Mời chúng ta học viên còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài xích tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Tân oán, Vnạp năng lượng, Anh, Lý, Địa, Sinc mà Cửa Hàng chúng tôi đã xem thêm thông tin với tinh lọc. Với tư liệu lớp 9 này góp chúng ta rèn luyện thêm tài năng giải đề với làm cho bài bác tốt rộng. Chúc chúng ta học tốt.Đánh giá bài xích viết
1 30.574
Chia sẻ bài viết
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Hóa 9 - Giải Hoá 9
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*