Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

     

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


*

LỜI NÓI ĐẦUĐức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đã thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy đến họ về tất cả những sự khổ, ngulặng nhân dẫn đến việc khổ với phương thức diệt khổ sẽ được an vui. Trong 49 năm thuyết pháp, đông đảo lời dạy dỗ của Ngài được kết tập lại trong tam tạng gớm làm cho bọn họ thực hành thoát khổ. Mục đích bao gồm của vấn đề tụng hiểu bom tấn là để hiểu nghĩa tởm với hành trì theo mọi lời Phật dạy dỗ, đi cho thành quả được giác ngộ, giải thoát. Đã bao bấy lâu, Phật tử bọn họ chỉ mang tụng gớm làm công khóa tu hành với coi như vậy là vẫn vừa đủ sự tu tập Phật Pháp. Chúng ta tụng không còn bộ khiếp này, lại tụng mang lại bộ khiếp không giống, không bắt buộc khám phá nghĩa tởm ra sao, miễn rằng tụng gọi được không ít là giỏi. Đây trái là 1 trong những sự nhầm nhỡ cùng thiếu sót biết bao!Ca tòng Ba Vàng ấn tống gớm Địa Tạng bởi vì Tam tạng Pháp sư Pháp Đăng Hán dịch, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch. Nội dung chủ yếu yếu của Kinch Địa Tạng xoay quanh chữ Hiếu, nói lên trách nhiệm của fan sống đối với tín đồ sẽ quá vãng. Kinc cũng kể đến hầu như tội phúc trái báo ở quả đât bên đó để người Phật tử nương theo khiếp này cùng phụ thuộc vào oai nghiêm lực phù trợ, gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng để tu tập, hầu độ bay cho chính bản thân mình, cho người thân cũng tương tự tất cả bọn chúng sinh sẽ quá vãng khỏi rơi vào tuyến phố ác.Với trọng tâm nguyện lấy giáo pháp của Phật vào cuộc sống, thi công Tịnh độ ngay tại thiên hạ này, Shop chúng tôi siêu mong mỏi quý Phật tử học tập, phát âm sâu Chính pháp với tinc tấn hành trì. Đó bắt đầu chính là mục đích và ý nghĩa của việc phát âm tụng kinh điển mang tới giải thoát.Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ mang lại tất cả quý khách vững vàng bước bên trên tuyến đường tiếp cận trái vị Vô thượng Bồ đề.Quý khách hàng đang xem: Nghi thức tụng gớm địa tạngTỳ kheo Thích Trúc Thái Minh

NGHI THỨC TỤNG KINH

NGUYỆN HƯƠNGNguyện mang lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng nhường nhịn ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ lại đạoTheo từ tính làm lànhCùng pháp giới bọn chúng sinhCầu Phật tự gia hộTâm Bồ đề kiên cốChí tu đạo vững vàng bềnXa biển cả khổ mối cung cấp mêChóng quay về bờ giác. (1 giờ đồng hồ chuông)Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

(3 lần) (3 giờ đồng hồ chuông)

KHẤN NGUYỆN(Quỳ chắp tay khấn Tam Bảo cùng clỗi Thiên, thiện tại Thần triệu chứng minh)Nam tế bào Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chỏng Phật, chư Bồ Tát, clỗi Hiền Thánh Tăng minh chứng cùng gia hộ cho chúng con; chỏng vị Hộ Pháp, Thiện tại Thần, Thần Linch cỗ vũ cho chúng con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện sẽ sinh sống tại:…................... bây giờ là ngày… tháng… năm… Con một lòng nương tựa Tam Bảo, con xin thực hành nghi lễ sám hối hận và tụng gớm... làm cho bé được gọi lời Phật dạy, rèn sửa thân chổ chính giữa, tu tập giải phóng nghiệp cphía, vững mạnh phúc lành, trí tuệ khai minc.Chúng con cũng nương oai phong lực của Tam Bảo, oai phong đức của clỗi Tăng chùa Ba Vàng mà tốt nhất tâm phủ thỉnh chỏng Thiên, chỏng Thần cùng các vong linh (phát âm vong linh nhưng mình thích mời):...

Xem thêm: Cách Chia Và Gộp Ổ Đĩa Trong Windows 7 Và 8 Chi Tiết Nhất, Cách Chia Lại Phân Vùng Ổ Đĩa Trên Windows 8

mừng rỡ về tại bọn tràng, với bọn chúng con nghe ghê.Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!

TÁN PHẬTĐấng Pháp Vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp trời ngườiCha lành bình thường tứ loàiQuy y trọn một niệmDứt sạch mát nghiệp ba kìXưng dương cùng tán thánỨc kiếp ko cùng tận. (1 tiếng chuông)

QUÁN TƯỞNGPhật bọn chúng sinch tính thường xuyên trống rỗng lặngĐạo cảm thông cấp thiết suy nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràngMười pmùi hương Phật Bảo hào quang quẻ sáng ngờiTrước bảo tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

Chí vai trung phong đỉnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không thay đổi pháp giới thừa, hiện, vị lai thập phương thơm chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 giờ đồng hồ chuông)Chí vai trung phong đỉnh lễ: Nam tế bào Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinc Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông)Chí trung ương đỉnh lễ: Nam mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 giờ đồng hồ chuông)Chí trung khu đỉnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo chủ Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (3 giờ đồng hồ chuông)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới TônQuy mạng mười phương thơm PhậtNay nhỏ phân phát nguyện lớnTbọn họ trì tởm Địa Tạng.Trên đền tư ơn nặng nề,Dưới cứu vãn khổ tam đồ gia dụng,Nếu tất cả kẻ thấy ngheĐều phân phát Bồ Đề tâmHết một báo thân nàySinh qua cõi Cực Lạc. (1 tiếng chuông)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 tiếng chuông)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơnTrăm ngàn muôn kiếp khó được gặpNay bé nghe thấy vâng gìn giữNguyện gọi nghĩa chân tình Thế Tôn.Nam tế bào U Minh Giáo nhà Đại Từ - Đại Bi - Đại Nguyện Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (3 giờ đồng hồ chuông)

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN THƯỢNG

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN TRUNG

KINH ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN HẠ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆNĐệ tử bọn chúng nhỏ tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:Một là kính lễ chư PhậtHai là xưng tán Nlỗi LaiBa là rộng lớn tu cúng dườngBốn là sám ân hận nghiệp chướngNăm là tùy tin vui công đứcSáu là thỉnh Phật đưa PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là thường theo học tập PhậtChín là hằng thuận bọn chúng sinhMười là hồi hướng khắp toàn bộ. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành đến Phật tử)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chỏng Thánh Hiền Tăng chứng tỏ và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện nay Thần, Hộ Pháp mừng cuống ủng hộ cho cái đó con. (1 giờ đồng hồ chuông)Chúng bé nguyện với công đức sám hối hận, tụng kinh ngày bây giờ của chúng bé cầu cho toàn bộ các chúng chỏng Thiên, chỏng Thần Linch, chư vong linch nhân ái duim về vào pháp hội được kết duyên pháp lữ với chúng bé, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. (1 giờ đồng hồ chuông)Chúng bé cũng xin hồi phía phúc lành mang đến đến... (thương hiệu......... nguyện gì đọc nấy.......), đến mái ấm gia đình bọn chúng con (nguyện gì phát âm nấy)…........... với với mọi người trong nhà tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi phục tử.Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này cho hương thơm linch.......... mất ngày......... hưởng thọ......... chôn cất tại............ cùng những mùi hương linc gia tiên, các hương thơm linc gồm duyên với pháp hội được chuyển hóa trung ương thức, khởi những niệm tự bi, xả vứt ái chấp, phát nguyện tu hành để nhanh chóng được thoát khổ.Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho cái đó sinc, phát âm thấu đạo mập, vạc chổ chính giữa Vô Thượng. (1 tiếng chuông)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập khiếp tạng, trí tuệ nlỗi đại dương. (1 giờ chuông)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinc, làm chủ đại bọn chúng, hết thảy không ngại. (1 giờ đồng hồ chuông)-- HẾT --

Kinh Địa Tạng Bổn NguyệnHán dịch: TAM TẠNG PHÁP.. SƯ PHÁP. ĐĂNGViệt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH