Mẫu giấy cam kết trả nợ

     

Mẫu giấy cam kết trả nợ là mẫu giấy dùng để làm cá thể học viên, sinh viên cam đoan với công ty trường về việc trả lúc thực hiện vay vốn ngân hàng sinch viên để cung cấp cho chi phí học tập. Mời độc giả tìm hiểu thêm và download tệp tin tại trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu giấy cam kết trả nợ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: .............................

Họ với tên học viên, sinh viên: ...............................................................................................

Ngày sinh: ........................................................... Giới tính: Nam Nữ

CMND số: ........................................ ngày cấp cho ........................ Nơi cấp: .................................

Lớp: .............................................. Khoa .............................. Số thẻ HSSV................................

Khóa ............................................................... Loại hình đào tạo: ............................................

Hệ giảng dạy (Đại học tập, cao đẳng, ..................): ............................................................................

Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến): .........../.........../..........

Xem thêm: Cách Tải Và Đăng Nhập Ứng Dụng Hẹn Hò, Chat Gay Blued Trên Máy Tính, Pc

Mã ngôi trường theo học tập (mã quy ước trong quy định tuyển sinh):.................................................

Trong thời gian theo học tập tôi được (gia đình) vay vốn ngân hàng Ngân sản phẩm để chi phí mang lại tiếp thu kiến thức tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn ngân hàng bởi vì ................................................................................................

ngụ tại làng mạc (ấp, xóm..) ........................ xã (phường) ............................ huyện (thị xã) ...................... tỉnh giấc (thành phố) .........................., thay mặt đứng tên vay vốn trên Ngân mặt hàng Chính sách làng hội .................................... cho vay vốn tổng số tiền là:........................ đồng (bằng chữ ……………………………………………..…………….)

Tôi xin cam đoan trách nát nhiệm cùng với công ty trường với gia đình:

- Trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày được ký kết vừa lòng đồng lao rượu cồn, tôi đang thông tin hệ trọng đơn vị công tác mang lại nhà trường với gia đình, đôi khi tôi tất cả trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng khiến cho tôi đi học.

- Nếu không tiến hành cam đoan trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà ngôi trường bao gồm quyền thao tác làm việc cùng với người dân có trách nhiệm trên đơn vị tôi sẽ công tác nhằm trừ các khoản thu nhập trả nợ đến ngân hàng khu vực gia đình (học viên, sinch viên) đang vay vốn ngân hàng.