Mạng e( edge) là gì? mạng g( gprs) là gì?

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mạng e( edge) là gì? mạng g( gprs) là gì?

*

*

*

Xem thêm: " Không Thể Truy Cập Trang Web Này Mất Quá Nhiều Thời Gian Để Phản Hồi.

*

edge /edʤ/ danh từ
lưỡi, cạnh dung nhan (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) triệu chứng nguy khốn; thời gian gay go, dịp lao đaolớn be on edge bực mình dễ cáukhổng lồ have sầu the edge on somebody: (từ bỏ lóng) làm việc nạm lợi hơn aito lớn phối someone"s teeth on edge tạo cho ai bực mình; làm cho ai tua người; tạo nên ai gớm tởmto lớn take the edge off one"s appetite tạo cho ăn mất ngon tạo cho đỡ đóikhổng lồ take the edge off someone"s argument khiến cho chế độ của ai mất dung nhan cạnh nước ngoài động từ mài sắc đẹp, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ đến, làm cho gờ cho, có tác dụng cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàolớn edge one"s way into lớn a job: len lỏi vào một trong những công việc gì nội động từ đi né lên, lách lênkhổng lồ edge away khoan thai dịch xa ra (mặt hàng hải) ra đi rato edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) to edge awaylớn edge on tương tác, thúc giục danh từ bỏ o gờ, rìa, con đường viền; size (bản đồ); sinh sống (núi) cồn tự o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, số lượng giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa xung quanh thềm châu lục, gờ thềm châu lục § straight edge : thước chữ T, êke knghiền § stratigraphic top edge : giới hạn bên trên của địa tầng § edge lease : vùng khu đất rìa Vùng khu đất có dầu khí nghỉ ngơi rỡ giới một mỏ Chỗ xúc tiếp dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở bên dưới khoảng chừng đất này § edge player : người demo khoan vùng rìa Người hoặc đơn vị gánh thừa nhận vùng khu đất và khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon cùng bề mặt khu đất, có mặt vì vi thấm rỉ nghỉ ngơi bên trên địa điểm xúc tiếp dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự do bao gồm sinh hoạt hải dương vỉa đựng dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một kết cấu hoặc ranh mãnh giới xung quanh của một vỉa cung ứng Giếng ven rìa Gọi là giếng biên mỏ thường xuyên ngay sát vị trí xúc tiếp dầu/nước
*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ và didn"t know which way lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREPhường. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live sầu right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive sầu | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have sầu lớn gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREPhường. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet

n.Quý khách hàng vẫn xem: Mạng e( edge) là gì? mạng g( gprs) là gì?

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive sầu advantage

he had an edge on the competition

provide with an edge

edge a blade

Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM and TDMA Evolution. A third-generation enhancement lớn the Global System for Smartphone Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, & applications lớn be delivered on broadbvà at rates up to 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe