Hệ thống tài khoản kế toán tt200

     
*

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán tt200

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI


Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi “ Rất Tiếc Cài Đặt Đã Dừng Lại ” Trên AndroidHệ thống tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng hệ thống tài khoản theo thông tứ 200 áp dụng mang lại số đông doanh nghiệp; Tải danh mục thông tin tài khoản theo thông tư 200 miễn phí tổn nghỉ ngơi cuối nội dung bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Vậy nên Tài khoản đúng vẫn nlỗi sau:5212 Hàng bán bị trả lại5213 Giảm giá chỉ hàng bán- Các bạn muốn coi chi tiết tài khoản nào thì chỉ việc click chuột trái vào Tài khoản kia nhé, trong những số đó sẽ có cụ thể dụng cụ về thông tin tài khoản kia như: Ngulặng tắc kết toán; Kết cấu câu chữ bên Nợ Có; Hướng dẫn hạch toán thù 1 số ít nhiệm vụ cụ thể...- Trường thích hợp các bạn muốn tải Bảng khối hệ thống thông tin tài khoản theo Thông tư 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể download về sống cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khân oán gớm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán với chính sách tài chính khác
128Đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi tất cả kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu mang đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở các đơn vị chức năng trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về ngân sách đi vay đầy đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hụt đợi xử lý
1385Phải tiếp thu cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng download đang đi đường
152Các nguyên liệu cần có, vật liệu
153Công cầm cố, dụng cụ
1531153215331534Công rứa, dụng cụBao bì luân chuyểnĐồ sử dụng mang lại thuêThiết bị, phú tùng cầm cố thế
154túi tiền cung cấp, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phđộ ẩm bất động đậy sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm chọn lựa hóa
1562túi tiền thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất động sản
157Hàng gửi đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171giao hoán giao thương lại trái phiếu chủ yếu phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, thứ loài kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương tiện vận tải đường bộ, truyền dẫn
2114Thiết bị, hiện tượng quản lí lý
2115Cây nhiều năm, súc vật dụng thao tác làm việc cùng cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài thiết yếu.TSCĐ vô hình dung mướn tài chính.
213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phân phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương thơm mại
2135Cmùi hương trình phần mềm
2136Giấy phép với giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn gia tài núm định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản đầu tư
217Bất hễ sản đầu tư
221Đầu tư vào đơn vị con
222Đầu bốn vào chủ thể liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác
22812288Đầu tư góp vốn vào đơn vị khácĐầu tứ khác
229Dựchống tổn định thất tài sản
2291229222932294Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá triệu chứng khoán gớm doanhDự chống tổn định thất đầu tư vào đơn vị chức năng khácDự phòng buộc phải thu nặng nề đòiDự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho
241Xây dựng cơ phiên bản dsinh sống dang
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa mập TSCĐ
242Chi tiêu trả trước
243Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
244Cầm nạm, thế chấp, cam kết quỹ, cam kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho người bán
333Thuế cùng các khoản phải nộp Nhà nước
3331Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thú sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế bên đất, chi phí thuê đất
33383338133382Thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh và các nhiều loại thuế khácThuế bảo vệ môi trườngCác nhiều loại thuế khác
3339Phí, lệ phí với các khoản yêu cầu nộp khác
334Phải trả fan lao động
3341Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả bạn lao rượu cồn khác
335Ngân sách chi tiêu bắt buộc trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội bộ về ngân sách đi vay đầy đủ điều kiện được vốn hoáPhải trả nội cỗ khác
337Thanh toán thù theo quy trình tiến độ chiến lược phù hợp đồng xây dựng
338Phải trả, nên nộp khác
3381Tài sản thừa đợi giải quyết
3382Kinch tổn phí công đoàn
3383Bảo hiểm thôn hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, bắt buộc nộp khác
341Vay với nợ mướn tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu vạc hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận cam kết quỹ, ký cược
347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả
352Dự phòng đề nghị trả
3521352235233524Dự chống Bảo hành sản phẩm sản phẩm hóaDự phòng bh công trình xây dựng xây dựngDự chống tái cơ cấu doanh nghiệpDự chống cần trả khác
353Quỹ khen thưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ an sinh đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ ttận hưởng ban làm chủ điều hành quản lý công ty
356Quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ
3561Quỹ cách tân và phát triển kỹ thuật cùng công nghệ
3562Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
357Quỹ ổn định giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư chi tiêu của chủ slàm việc hữu
41114111141112Vốn góp của chủ ssống hữuCổ phiếu càng nhiều gồm quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn biến đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ vày đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm nơi bắt đầu nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá hối đoái vào quy trình trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
417Quỹ hỗ trợ bố trí doanh nghiệp
418Các quỹ không giống thuộc vốn nhà ssống hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hận năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây đắp cơ bản
461Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466Nguồn kinh phí đầu tư đã hình thành TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu phân phối các thành phẩm
51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cung cấp, trợ giá
5117Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu chuyển động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương thơm mại
5212Hàng phân phối bị trả lại
5213Giảm giá chỉ mặt hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên vật liệu, vật liệu
6112Mua hàng hóa
621túi tiền nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
622Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp
623giá thành sử dụng sản phẩm thi công
6231Chi phí nhân công
6232Chi tiêu nguyên, đồ dùng liệu
6233Chi tiêu điều khoản sản xuất
6234Chi phí khấu hao sản phẩm công nghệ thi công
6237Chi phí hình thức dịch vụ sở hữu ngoài
6238giá thành bằng tiền khác
627Ngân sách chế tạo chung
6271Ngân sách chi tiêu nhân viên phân xưởng
6272Ngân sách nguyên, đồ liệu
6273Ngân sách biện pháp sản xuất
6274Chi tiêu khấu hao TSCĐ
6277Ngân sách chi tiêu dịch vụ cài ngoài
6278Ngân sách chi tiêu bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn hàng bán
635giá cả tài chính
641Ngân sách buôn bán hàng
6411giá thành nhân viên
6412Ngân sách vật liệu, bao bì
6413Chi phí nguyên tắc, đồ dùng
6414túi tiền khấu hao TSCĐ
6415giá cả bảo hành
6417Chi phí dịch vụ cài ngoài
6418Ngân sách bằng tiền khác
642giá thành thống trị doanh nghiệp
6421Chi tiêu nhân viên cấp dưới cai quản lý
6422túi tiền vật liệu cai quản lý
6423Chi phí đồ dùng văn phòng
6424giá cả khấu hao TSCĐ
6425Thuế, mức giá cùng lệ phí
6426giá thành dự phòng
6427Chi tiêu dịch vụ download ngoài
6428Chi tiêu bởi chi phí khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬPhường KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
811Chi phí khác
821giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp
8211giá cả thuế TNDN hiện hành
8212Ngân sách thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911Xác định kết quả gớm doanh

-----------------------------------------------------------------------------------