Fe2o3 + hno3 = fe(no)3 + no2 + h2o

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được genq.com.vn biên soạn là pmùi hương trình bội nghịch ứng hóa giữa Fe (III) oxit với axit nitric. Ở pmùi hương trình phản bội ứng này Fe2O3 chức năng với HNO3 loãng chỉ tạo thành muối hạt Fe (III) với nước. Mời chúng ta tìm hiểu thêm phương thơm trình bên dưới đây:

1. Phương thơm trình bội phản ứng Fe2O3 công dụng HNO3 loãng


Không có

3. Cách triển khai phản ứng Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Cho Fe2O3 công dụng cùng với axit nitric

4. Hiện tượng dấn biết

Chất rắn màu sắc đen Sắt III Oxit (Fe2O3) chảy dần.

You watching: Fe2o3 + hno3 = fe(no)3 + no2 + h2o

5. bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất như thế nào tiếp sau đây bội nghịch ứng cùng với Fe chế tác thành đúng theo chất Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc


Đáp án D

Phương thơm trình hóa học xảy ra:

A. 2sắt + 3Cl2 → 2FeCl3

B. sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 2. Dãy các phi kyên ổn làm sao tiếp sau đây lúc đem dư tính năng cùng với Fe thì chỉ oxi hoá sắt thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Câu 3. lúc pha chế FeCl2 bằng phương pháp cho sắt công dụng với dung dịch axit HCl. Để bảo vệ dung dịch FeCl2 chiếm được không biến thành gửi thành đúng theo chất sắt (III), bạn ta có thể nếm nếm thêm vào dung dịch


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ bị không gian oxi hóa thành muối Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 fan ta thêm một lượng sắt vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không sử dụng HNO3 vì chưng HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không dùng Zn sẽ tạo ra 1 lượng muối Zn2+,

Không cần sử dụng HCl sẽ không còn ngnạp năng lượng cản quá trình sản xuất Fe3+.


Câu 4. Cho 2,24 gam sắt tác dụng cùng với oxi, nhận được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà chảy không còn X nên thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án B

Áp dụng bảo toàn nguim tố ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M là:

0,một nửa = 0,05 lkhông nhiều = 50 ml


Câu 5. Dãy các chất và dung dịch làm sao tiếp sau đây Lúc đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 quánh, lạnh, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Câu 6. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 vào môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vào môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D

A. Mất màu sắc thuốc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu da cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất red color nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3


Câu 7. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vào bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vào oxi.


Câu 8.

See more: Bật Mí Cách Làm Sinh Tố Mãng Cầu Ngon Cực Đơn Giản, Sinh Tố Mãng Cầu Thơm Mát, Bổ Dưỡng

Hòa chảy không còn m gam sắt bởi 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được hỗn hợp chứa 26,44 gam hóa học rã với khí NO (thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, trọng lượng chất tung sụt giảm, mà theo đề bài, trọng lượng chất rã là 26,44 gam > 25,2 gam cần xảy ra bội nghịch ứng hoà tung Fe dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ phản bội ứng (1) xảy ra trọn vẹn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 9. Hoà chảy hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 sệt rét thu được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa 120(g) một một số loại muối Fe tuyệt nhất. Công thức oxit sắt với trọng lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x - 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


Câu 10. Phát biểu làm sao tiếp sau đây ko đúng?

A. Kim loại sắt phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối bột sắt (II).

B. Dung dịch FeCl3 bội phản ứng được cùng với kim loại Fe.

C. Trong những phản bội ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ bộc lộ tính khử.


Đáp án C

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

B. 2FeCl3 + sắt → 3FeCl2

C. không đúng Fe2+ thể hiện cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội


Câu 11. Có 4 hỗn hợp muối bột riêng rẽ biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch NaOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3 dư vào 4 hỗn hợp trên thì số chất kết tủa nhận được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3

*
Cu(OH)2, Fe(OH)3
*
Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 chảy không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là các hóa học lưỡng tính chảy trong NaOH)

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 tạo phức cùng với hỗn hợp NH3 => chất rắn chỉ với Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


.........................

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số trong những tư liệu tại đây

genq.com.vn đang thân tặng bạn Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được genq.com.vn biên soạn. Nội dung tài liệu giúp chúng ta biết phương pháp viết cùng thăng bằng phương trình làm phản ứng Khi cho Fe2O3 chức năng với HNO3, tự đó rất có thể nhận biết hiện tượng sau phản nghịch ứng.

See more: Phim Hoạt Hình 3D Vui Nhộn Cho Trẻ Em, Phim Hoạt Hình 3D Vui Nhộn

Các bạn có thể các em thuộc tìm hiểu thêm một vài tài liệu tương quan bổ ích vào quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....Phương trình bội phản ứng
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*