Đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 3 hay chọn lọc

     

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 có giải đáp chi tiết là tài liệu xem thêm hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên chiến lược ôn tập đề tân oán lớp 3 học tập kì 2 cho những em học viên. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm mục tiêu củng ráng thêm kỹ năng và kiến thức của bản thân. Mời những em học sinh cùng các thầy cô xem thêm thiết lập về cụ thể đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 3 hay chọn lọc

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút ít Tải về bài viết này, bạn sung sướng kéo xuống cuối nội dung bài viết để download về.


Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù Hay chọn lọc

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021II. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20đôi mươi - 2021

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Số ngay tức thì trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số liền sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong các số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong số 786 có mức giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x vào phnghiền tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 2210775362 - 24935
4805 × 420645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc không đúng (S) vào địa điểm chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... centimet Số tương thích để điền vào địa điểm chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo thích hợp để điền vào khu vực chấm là:

A. m

B. dm


C. cm

c. 1 kilogam bởi :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong thuộc một năm , ngày 27 tháng bốn là thứ năm thì ngày 01/05 là :

A. Thđọng hai

B. Thứ đọng ba

C. Thđọng tư

D. Thđọng năm

Bài 5: Trong hình tứ giác ABCD bao gồm nhị góc vuông cùng nhì góc không vuông.

Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại yêu thích hợp

a. Góc gồm đỉnh ... là góc vuông

b. Góc tất cả đỉnh ... là góc ko vuông

c. Kẻ thêm một đoạn trực tiếp vào hình vẽ và để được một hình chữ nhật với một hình tam giác

Bài 6: Một cửa hàng có 65015 quyển vlàm việc. Người công ty shop vẫn bán vở mang lại 4 trường đái học tập, mỗi trường 15000 quyển vnghỉ ngơi. Hỏi của hàng còn sót lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ


Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thđọng hai

Bài 5.

Góc tất cả đỉnh A, D là góc vuông

Góc tất cả đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vlàm việc siêu thị đã chào bán là:

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vở shop còn lại là:

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm)

1. Số ngay lập tức sau của số 53789 là:

A. 53788

B. 53790

C. 53780

D. 53799

2. Kết quả của phnghiền tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết trái của phnghiền tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phép tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết quả của phxay tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết tác dụng thích hợp vào chỗ chấm:

1. Một hình chữ nhật có kích thước nlỗi hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào khu vực chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính quý giá biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)


Một siêu thị có 9612m vải vóc. Đã bán tốt

*
số vải. Hỏi cửa hàng còn sót lại từng nào mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải cửa hàng sẽ buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải cửa hàng sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải vóc shop đang buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc shop còn sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong các 86 284 có giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X vừa lòng X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phnghiền tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông bao gồm diện tích S bởi 36cmét vuông là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân điều này đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân nlỗi nhau).


Câu 11: Tính nhanh khô cực hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần từ bỏ luận

Câu 8: Học sinch từ đặt phnghiền tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét con đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong những 48 289 thuộc hàng:

A. Hàng nghìnB. Hàng trămC. Hàng chụcD. Hàng đơn vị

Câu 2: Trong những số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé độc nhất vô nhị là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phnghiền tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số phù hợp nhằm điền vào vị trí chấm 7m 2dm = …mm là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều dài 8m cùng chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện tại phxay tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan mua 5 cây viết chì không còn 12000 đồng. Hỏi nếu Lan download 8 cây bút chì điều đó thì không còn bao nhiêu tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ tiên phong hàng đầu, 5, 8 hãy viết tất cả các số tất cả tía chữ số (các chữ số không được lặp lại).

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDCACBC

II. Phần từ luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456


Câu 10:

1 bút chì có mức giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây viết chì có giá chi phí là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số bao gồm cha chữ số (các chữ số ko lặp lại) được lập trường đoản cú bố chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 5

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có sáu chục nghìn, năm ngàn, tám trăm, nhị đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 65 802

B. 65 200

C. 65 820

D. 65 812

Câu 2: Số tức thời sau số lớn nhất gồm năm chữ số là: (M3 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 21 viết theo số La Mã là:

A. XVVI

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 2km = ... m. Số phù hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 20000

B. 2001

C. 2000

D. 200

Câu 5: Hình vuông có cạnh là 8centimet thì chu vi là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cmét vuông

B. 32cm

C. 64cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12centimet, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 34cm

B. 60cm

C. 60 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: ( M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

34215 + 29816

16123 x 4

53940 - 23192

36902 : 7

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X x 3 = 2742054712 + X = 79510

Câu 9: Giá 2 vỏ hộp khẩu trang y tế y tế giá bán 50 000 đồng. Để chống chống dịch Covid- 19, lớp 3A1 sở hữu 3 hộp khẩu trang chống bụi dự trữ mang lại lớp. Hỏi lớp 3A1 tải 3 hộp khẩu trang chống bụi đó hết từng nào tiền? (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Điền những số không đủ vào ô trống. Biết tổng 3 ô tiếp tục luôn là 52134

12417

15624

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

Đáp án đề thi Toán thù lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: C - 0,5 điểm

Câu 3: B - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: C - 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS tự làm

Mỗi phép tính + Đặt với tính đúng: 0,5 điểm

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X x 3 = 27 420

X = 27 4đôi mươi : 3 (0,5 điểm)

X = 9140 (0,5 điểm)

54 712 + X = 79 510

X = 79 510 – 54 712 (0,5 điểm)

X = 24 798 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi vỏ hộp khẩu trang chống bụi có giá là:

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Số tiền lớp 3A1 mua 3 vỏ hộp khẩu trang đó là:

25 000 x 3 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Điền những số còn thiếu vào ô trống. Biết tổng 3 ô liên tục luôn luôn là 52134

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 150)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x 0 = 0

II. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có năm chục ngàn, sáu nghìn, nhì trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức khắc trước số lớn nhất gồm năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông bao gồm cạnh là 8centimet thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):


A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 174đôi mươi 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe pháo cài đặt chlàm việc được 36 700kilogam mặt hàng. Hỏi 7 xe cộ tải như thế chngơi nghỉ được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nút chở của từng xe cộ là đồng nhất.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn số 1 có 4 chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Tân oán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4trăng tròn x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = 20 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe pháo tải chsống được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe cài chsinh sống số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 gồm 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn số 1 có 1 chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích nên tra cứu là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong những 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phnghiền tính nhân cùng phân tách thích hợp vào vị trí chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu tất cả 10 000 đồng. Châu cài đặt nhị quyển vnghỉ ngơi, giá chỉ từng quyển vsống là 4500 đồng. Hỏi Châu còn lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích mảnh đất nền kia là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền dấu >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông ABCD lâu năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch men xếp lên mỗi xe pháo mua là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch ốp xếp lên 3 xe pháo cài đặt là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D đặt trước hiệu quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số liền trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số liền sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B.

B. 75060

C. 75006

D. 70506

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống <..>

a) 14 x 3 : 7 = 6 <..>

175 – (30 + 20) = 120 <..>

b) 1 giờ 15 phút = 65 phút <..>

1 giờ 15 phút ít = 75 phút ít <..>

Bài 4: (1 điểm)

a) Hình vẽ dưới đây:

Có ……. góc vuông.

Có ………hình tđọng giác.

Xem thêm: Cách Xem Story Trên Instagram Không Bị Phát Hiện Danh Tính, Xem Story Instagram Ẩn Danh

b) Có 24 viên thuốc đựng rất nhiều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc kia gồm từng nào viên thuốc?

A. 10

B. 40

C. 20

D. 18.

Bài 5: (1 điểm)

a) Chữ số 3 trong số 43908 chỉ:

A. 3 solo vị

B. 3 chục

C. 3 trăm

D. 3 nghìn

b) Số tương thích điền vào địa điểm chấm của 7m 2cm = … cm là:

A. 72

B. 702

C. 720

D. 7002

Bài 6: (1 điểm)

a) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9centimet, chiều rộng lớn 7centimet là:

A. 36 cmét vuông

B. 63 cm2

C. 80 cmét vuông

D. 18 cm2

b) Một số phân chia mang đến 9 dư 3, Vậy số đó chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 7dm, chiều nhiều năm vội vàng 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số thích hợp điền vào nơi chnóng của một giờ 15 phút = ….. phút ít là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ đọng giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phxay tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều lâu năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 2

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số như thế nào lớn số 1 trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số ngay tắp lự sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông gồm cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

A. 25cm.

B. 25cm2.

C. 20centimet.

D. 20cmét vuông.

Câu 4:

a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ xíu nhất gồm năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo thứ trường đoản cú tự bé xíu mang lại lớn: …………………………………………………

b) Theo thứ trường đoản cú trường đoản cú Khủng đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một đội công nhân đào mặt đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét con đường. Hỏi vào 7 ngày team người công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy hình dưới đây có từng nào hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù số 2

Câu 1: (1 đ) Số như thế nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số lập tức sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích S hình vuông vắn đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn số 1 bao gồm năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số nhỏ nhắn độc nhất vô nhị có năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính quý hiếm của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo thiết bị tự trường đoản cú bé nhỏ mang đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo trang bị từ bỏ tự Khủng đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu trả lời cùng phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét con đường đào được trong một ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét con đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét mặt đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số ngay tức khắc sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là vật dụng sáu. Ngày 4 mon 5 là sản phẩm công nghệ mấy?

a- Thđọng tư b- Thứ sáu c- Thứ đọng năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600centimet b- 96centimet c- 906cm d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96centimet, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm b- 43cm c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................