Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán

     

Bộ đề ôn tập kiểm tra học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 được genq.com.vn xem tư vấn với đăng download là tư liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Tân oán lớp 2 tác dụng. Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tân oán sau đây góp thầy cô và những bậc prúc huynh giải đáp chúng ta ôn tập một phương pháp dữ thế chủ động cùng linch hoạt duy nhất. Để học tốt Toán thù 2 cùng thi học tập kì 2 lớp 2 xuất sắc, mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán


Sở 96 đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2:

I. Bộ 03 đề thi học kì 2 Toán lớp hai năm học 2020 – 2021II. Sở 10 đề thi học kì 2 Toán thù lớp 2 năm học tập 2019 – 2020

I. Bộ 03 đề thi học kì 2 Toán thù lớp 2 năm học tập 2020 – 2021

1. Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 2 x 5 bằng:

A. 10B. 12C. 14D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm nhị mươi bảy” được viết là:

A. 237B. 27C. 300D. 327

Câu 3: Số thích hợp nhằm điền vào chỗ chấm 728 > ….là:

A. 883B. 740C. 702D. 747

Câu 4: Số phù hợp để điền vào địa điểm chnóng 45km + 13km = ….km là:

A. 60B. 58C. 56D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 102 = 234 là:

A. X = 336B. X = 405C. X = 318D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 bộc lộ số:

A. 532B. 523C. 235D. 253

Câu 7: Số phù hợp nhằm điền vào nơi chnóng 3dm 4centimet = ….milimet là:

A. 403B. 304C. 340D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tứ giác tất cả độ lâu năm những cạnh lần lượt là 4cm, 6centimet, 9centimet với 11cm bằng:


A. 28cmB. 29cmC. 30cmD. 31cm

Câu 9: Phnghiền tính 124 + 225 bao gồm kết quả bằng:

A. 313B. 351C. 327D. 349

Câu 10: Độ nhiều năm của mặt đường cấp khúc ABCD có độ lâu năm AB = 3centimet, BC = 2centimet và CD = 10centimet là:

A. 15cmB. 12cmC. 13cmD. 16cm

Câu 11: Hình sau đây gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 3 hìnhB. 4 hìnhC. 5 hìnhD. 6 hình

II. Phần từ luận (3 điểm)

Bài 1: Thực hiện phxay tính:

a) 123 + 245b) 568 – 220c) 2 x 6 + 2 x 3d) 12 : 2 + 18 : 3

Bài 2: Lớp 2A gồm 15 chúng ta học viên phái mạnh với đôi mươi các bạn học sinh người vợ. Hỏi lớp 2A gồm toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số “Năm trăm tám mươi bảy” được viết là:

A. 500B. 87C. 578D. 587

Câu 2: Số nhỏ xíu nhất trong các số 834, 148, 593, 328 là:

A. 593B. 834C. 148D. 328

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 124 = 572 là:


A. X = 696B. X = 672C. X = 693D. X = 616

Câu 4: Hôm nay là ngày 12. Một tuần nữa đã là ngày:

A. 19B. 18C. 17D. 16

Câu 5: Quý Khách Lan tất cả đôi mươi quyển vsinh hoạt. quý khách Hòa nhiều hơn nữa bạn Lan 6 quyển vở. Số quyển vnghỉ ngơi chúng ta Hòa gồm là:

A. 25 quyểnB. 26 quyểnC. 27 quyểnD. 28 quyển

Câu 6: Kết quả của phnghiền tính 12 : 2 + 5 x 4 là:

A. 8B. 12C. 20D. 26

Câu 7: Chu vi của hình tam giác có độ lâu năm bố cạnh theo lần lượt là 2centimet, 3cm với 4centimet là:

A. 6cmB. 7cmC. 8cmD. 9cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 105 + 273b) 852 – 720c) 2 x 3d) trăng tròn : 4

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 200 = 415b) X : 9 = 3

Câu 10: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 4centimet = ….mmb) 5dm = ….mm
c) 12km + 27km = ….kmc) 20kg : 5 + 24kilogam = …kg

Câu 11: Mỗi cỗ áo xống đề xuất 4m vải vóc. Hỏi 8 bộ áo quần những điều đó yêu cầu bao nhiêu mét vải?

Câu 12: Lớp 2A tất cả 16 học viên phái nam. Số học viên đàn bà của lớp 2A nhiều hơn nữa số học sinh phái nam 8 học viên. Hỏi lớp 2A có tất cả từng nào học sinh nữ?

3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 3

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy chọn giải đáp đúng duy nhất rồi ghi ra tờ giấy kiểm tra

Câu 1: Kết trái của phnghiền tính 350 + 650 là:

A. 1000 B. 900 C. 999 D. 300

Câu 2: Số 925 được đọc là:

A. Trín trăm nhị mươi lăm B. Chín trăm nhị mươi năm

C. Chín trăm nhì mươi lăm D. Chín trăm hai năm

Câu 3: Số tròn chục tức thời sau số 512 là:

A. 515 B. 520 C. 505 D. 550


Câu 4: Khoanh vào chữ cái dưới hình được đánh màu sắc 1/3 số ô vuông.

Câu 5: Mỗi chuồng nuôi 4 con thỏ. Hỏi 8 chuồng như vậy nuôi bao nhiêu nhỏ thỏ?

A. 2 B. 32 C. 8 D. 36

II. TỰ LUẬN

Câu 6: Đặt tính rồi tính

a, 916 + 72 b, 426 – 178

Câu 7: Viết những số sau thành tổng:

105 = ………………………………………………………………..........

918 = ……………………………………………………………………..

Câu 8: Một hình tứ giác bao gồm độ nhiều năm mỗi cạnh là 9 cm. Tính chu vi hình tđọng giác đó?

Câu 9: Đổi:

1m = …..dm 90dm = …….m 1 giờ đồng hồ = …..phút

Câu 10: Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác cùng tứ đọng giác. Hãy nói tên?

II. Sở 10 đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 2 năm học 2019 – 2020

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Số phù hợp yêu cầu điền vào nơi chấm để 1m = ..... cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số tương thích vào nơi chnóng (1đ):

1 kilogam = ..... g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Hình tam giác gồm độ dài những cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 centimet, AC = 400centimet. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Trong hình mặt bao gồm mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A tất cả 32 học viên được phân tách gần như thành 4 sản phẩm nhằm anh em dục. Hỏi mỗi hàng có mấy học tập sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to gồm 237l dầu, thùng nhỏ dại chứa ít hơn thùng lớn 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ tất cả bao nhiêu lít dầu (1đ)


…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 1:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số thích hợp vào khu vực chnóng (1đ):

1 kg = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi sản phẩm có số học viên là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học tập sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học viên (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ tuổi bao gồm số lkhông nhiều dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

2. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị phân chia cùng số chia theo thứ tự là 36 với 4. Vậy thương thơm là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số lập tức sau của số lớn số 1 bao gồm cha chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác mặt bao gồm chu vi là:

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em bao gồm 32 chúng ta, cô giáo phân chia phần đa thành 4 tổ. Hỏi từng tổ có bao nhiêu bạn?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm có câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn nhất trong số số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) Kết quả của phxay tính: 243 + 716 = ?

B. 959

3: (1 điểm) Số bị phân tách cùng số chia theo thứ tự là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

4: (1 điểm) Số ngay tức thì sau của số lớn nhất bao gồm cha chữ số là:

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ đọng giác bên bao gồm chu vi là:

A. 15cm

II/ Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em bao gồm 32 bạn, giáo viên phân tách đều thành 4 tổ. Hỏi từng tổ tất cả bao nhiêu bạn?


Bài giải

Số bạn từng tổ gồm là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 chúng ta (0.5đ)

3. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Các số 562; 625; 652 viết theo sản phẩm công nghệ từ trường đoản cú nhỏ xíu cho bự là:

b) Trong các số 265; 279; 257; 297; số to hơn 279 là:

2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

3. Viết tiếp vào vị trí chnóng cho say đắm hợp:

a. 211; 212; 213; ........; ........; 216; ........; 218; 219; ........

b. 510; 515;........; 525; 530; ........; ........;

4. Nối mỗi số với cách gọi của số đó:

5. Số?

6. Điền lốt >, b. 30 : 5 : 3 12c. 100 1000d. 400 x 2 600 + 200

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 900 b. 764 - 353

..................................................................

..................................................................

..................................................................

8. Tìm x:

a. 400 + x = 200 x 4 b. 295 - x = 180

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

9. Hình mặt gồm .......... hình tam giác

Viết tên các hình tam giác đó:

10. Đàn kê bên Lan gồm 86 nhỏ, đang chào bán đi 29 nhỏ. Hỏi nhà Lan còn sót lại bao nhiêu con gà?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 4

i 1: (1 điểm) Viết những số phù hợp vào vị trí trống.

216; 217; 228; ..........; ..............;

310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2 (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau tự bé bỏng mang lại lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

i 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

………………………………………

935

i 4: (1 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

1m = .........dm

519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm

14m - 8m = ............

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19

62 - 25

536 + 243

879 - 356

i 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái bên dưới hình được tô màu

*
số ô vuông.


Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

Bài 8: (1 điểm) Cho hình tđọng giác ABCD như hình vẽ:

a/ Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, team Hai tdragon được thấp hơn team Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Bài 1: Tính

453 + 246 = ……….

146 + 725 =…….......

Xem thêm: Top 100 Hình Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Ý Nghĩa, Độc Đáo, Hài Hước

752 - 569 =………...

972 - 146 =…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 - 128 492 - 215 143 + 279

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : Tìm X

a, X - 428 = 176 X + 215 = 772

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một shop bán mặt đường trong thời gian ngày bây giờ bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng sủa bán tốt 236 kg đường. Hỏi chiều tối bán được từng nào kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số bao gồm nhị chữ số mà tổng những chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tè học Hòa Bình tất cả 214 học viên lớp 3 và 4. Biết số học viên lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường đái học Hòa Bình gồm bao nhiêu học viên lớp 4?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 6

Bài 1. Đọc viết các số phù hợp sinh hoạt bảng sau:

Đọc số

Viết số

Bảy trăm nhị mươi ba

…………………………………

Tám trăm mười lăm

…………………………………

………………………………….

415

………………………………….

500

Bài 2. Điền dấu ;=?

457 ... 500 248 .... 265

401 ... 397 701 ... 663

359 ... 556 456 ... 456

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

a, 3 x 6 = ...

b) 24 : 4 = ....

c) 5 x 7 = ....

d) 35 : 5 = ...

Bài 4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 1dm = 10centimet ...;

b) 1m = 10cm ...;

c) 1dm = 100centimet ...;

d) 1m = 100centimet ...;

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

532 + 225 354 + 35

972 – 430 586 – 42

Bài 6. Có 35 trái cam xếp vào những đĩa, từng đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

7. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 7

Bài 1: a, Sắp xếp những số sau theo sản phẩm tự tăng dần: 724 , 192 , 853 , 358 , 446

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Điền số tương thích vào vị trí chấm

235; 237;…….;……..; 243; 426; 436;…….;……..;……..

Bài 2 : Điền lốt >,

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 6: Tìm y

a, y + 256 = 123 + 336 b, y - 112 = 338 - 221

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 8

Bài 1:Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 857 - 443 96 - 48 59 + 27

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 3:Tính (2đ)

5 x 4 +15 =............................ 30 : 5 : 3 =...........................

7 tiếng + 8 giờ=....................... 24km : 4=...........................

Bài 3: Tìm x (1đ)

X x 5 =35 x + 15 = 74

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 4: Có 24 bút chì màu sắc ,chia số đông đến 3 team .Hỏi từng nhóm gồm mấy bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 6: Tìm một số trong những biết Lúc đem số kia nhân với 5 thì bởi 18 cùng 2.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 9

Câu 1: Viết số tương thích vào khu vực chnóng (1đ)

431; ...........; 433; ............; ..............; .............; ..............; 438

Câu 2: Viết những số sau theo sản phẩm công nghệ tự tự béo cho bé: (1đ)

215; 671; 359; 498.

.......................................................................................................................

Câu 3: Đặt tính rồi tính: (2 đ)

532 + 245 351 - 46 972 - 430 589 - 35

Câu 4: Số? (1đ)

Câu 5: Viết số tích đúng theo vào vị trí chấm: (1đ)

1dm = ...............cm5dm + 7dm = ....................dm1m = ...............cm12m - 8m = ...................m

Câu 6: (1 đ) Cho 4 điểm A, B, C, D

a, Dùng thước nối A cùng với B; B với D; D cùng với C.

Tên con đường vội vàng khúc vừa nối được là: .................

b, Cho AB= 5cm; BD= 6cm; DC= 7 cm

Tính độ lâu năm đường gấp khúc kia.

Câu 7: ( 2đ)

a, Đường trường đoản cú công ty Hà cho cổng trường nhiều năm 350m, con đường trường đoản cú đơn vị Bình đến cổng trường dài thêm hơn từ bỏ nhà Hà mang đến ngôi trường 600m. Hỏi mặt đường trường đoản cú nhà Bình cho cổng ngôi trường dài từng nào mét?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

b, Lớp em gồm 32 chúng ta, gia sư chia các thành 4 tổ. Hỏi từng tổ gồm bao nhiêu bạn?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Câu 8: Điền số có nhị chữ số vào ô trống và để được phnghiền tính ưa thích hợp: (1đ)

10. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 10

Thời gian: 40 phút

Câu 1: a, Kết quả của phép tính: 245 – 59 =? (M1- 0.5)

a. 304

b. 186

c. 168

d. 286

b, Kết trái của phxay tính 0: 4 =? là: (M1- 0,5)

a. 0

b. 1

c. 4

d. 40

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số phù hợp yêu cầu điền vào địa điểm trống là: (M2- 0.5)

a. 10 cm

b. 100 cm

c. 1000 cm

d. 1 cm

Câu 3: (0,5đ) Độ lâu năm mặt đường cấp khúc sau là: (M1- 0.5)a. 16 cm

b. 20 cm

c. 15 cm

d. 12 cm

Câu 4: Hình bên gồm............. hình tứ giác (M1- 0.5)

Hình mặt tất cả............. hình tam giác

Câu 5: 30 +50 .... trăng tròn + 60. Dấu phải điền vào ô trống là: (M1- 0.5)

a.

c. =

d. không tồn tại lốt nào

Câu 6: Đặt tính rồi tính (M2- 2)

a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 - 19 d) 204 + 295

Câu 7: Tính (M1- 1)

5 x 0 =……… 32: 4 = …………….. 21: 3 =………

45: 5= ……… 5 x 8 =……………. 0 : 2 =.............

Câu 8: Tính (M2- 1)

a)10 kilogam + 36 kilogam – 21kg =…………………..

b) 18 cm: 2 cm + 45 cm= ………………

Câu 9: (M3- 2)

Lớp 2 A có 21 học sinh phụ nữ. Số học viên đàn bà nhiều hơn thế nữa số học viên phái mạnh là 6 em. Hỏi lớp 2 A tất cả bao nhiêu học viên nam?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 10: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số (M4- 1)

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2021

Câu 1: (1đ)

a, b. 186

b, a.0

Câu 2: (0,5 đ) b. 100cm

Câu 3: (0,5đ) a. 16cm

Câu 4: (1 đ)

Có 3 hình tđọng giácCó 3 hính tam giác

Câu 5: (0,5đ) c. =

Câu 6: (2 đ)

a, 687

b, 425

c, 437

d, 499

Câu 7: (1đ)

5 x 0 = 032: 4 = 821: 3 = 7
45: 5 = 95 x 8 = 400 : 2 = 0

Câu 8 (1 đ)

a, 25 kg

b, 54 cm

Câu 9: (2 đ)

Bài giải

Lớp 2A có số học viên nam là

21 – 6 = 15 (hoc sinh)

Đáp số 15 học sinh

Câu 10: (1đ)

90 – 8 = 82

......................................................................................

Ngoài Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 bên trên. Các chúng ta cũng có thể xem thêm những đề tân oán lớp 2 hay cùng quality khác, những dạng toán nâng cao giỏi với cạnh tranh dành cho các nhỏ xíu học Tân oán lớp 2 được chắc hẳn rằng, củng cố kỉnh cùng ráng chắc chắn kiến thức duy nhất, vừa đào sâu đọc sâu rõ những dạng toán thù lại góp những nhỏ xíu lạc quan phi vào những kỳ thi đặc trưng như thể thi không còn học kỳ 1 lớp 2 môn Toán thù, thi khảo sát điều tra chất lượng học tập kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng giống như học đồng hầu như các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên thôn hội, đạo đức nghề nghiệp,...

III. 29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Hay chọn lọc

IV. 11 đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán thù Hay nhất

V. 05 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

VI. 30 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 gồm đáp án

VII. 08 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt vì chưng genq.com.vn biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán bởi vì genq.com.vn biên soạn

Đề thi học tập kì 2 lớp 2 Tải nhiều

......................................................................................

Toán lớp 2 là một môn học thoải mái và tự nhiên gồm đầy đủ bài tập cơ bạn dạng cùng cải thiện, để tiến hành được những bài bác tập Toán, yên cầu những em học viên buộc phải gắng vững chắc được kim chỉ nan Toán thù lớp 2, thường xuyên thực hành, vận dụng kim chỉ nan vào học tập, đặc biệt là phải thường xuyên rèn luyện các bài Toán lớp 2 phù hợp với năng lực của từng em. những bài tập Toán lớp 2 nhưng genq.com.vn cung cấp cho tới chúng ta học viên gồm cả chuyên đề giành riêng cho học tập vừa phải với học viên hơi, giỏi, tùy theo năng lượng học tập của các em nhưng các thầy cô với prúc huynh hoàn toàn có thể tuyển lựa những bài xích tập tương xứng nhằm mục tiêu giúp những em có thể nâng cao công dụng học tập của bản thân. Việc học Toán thù đang trnghỉ ngơi cần công dụng rộng Khi các em học sinh thực hành liên tục.

Bên cạnh môn Toán 2 thì bộ môn giờ đồng hồ Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 cũng cực kỳ quan trọng đặc biệt và tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 2 để giúp cho các gia sư, prúc huynh và học viên học giỏi, dạy tốt bộ môn này. Từ năm học 2021 - 2022, các em sẽ được học sách new bao gồm Sở sách Cánh Diều, Sở sách Chân ttránh trí tuệ sáng tạo, Bộ sách Kết nối học thức với cuộc sống.

Mời các bạn tham khảo thêm đầy đủ những chuyên mục giải bài bác tập lớp 2 sách new trong SGK cụ thể như:

Bộ sách Kết nối lớp 2

Bộ sách Chân trời lớp 2

Bộ sách Cánh Diều lớp 2

Trên đó là toàn bộ Bộ 96 đề ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 2 Hay chọn lọc. Các em hãy mua về để đưa trọn cỗ nhé. Chúc các em học giỏi.