Đặt vé tàu vinh đi hà nội

     

*

Ga Vinh

Để đi qua 319Km đường sắt từ Ga Vinch đi TP.

Bạn đang xem: Đặt vé tàu vinh đi hà nội

hà Nội, tàu chạy không còn khoảng 5 Giờ 48 phút . Hành khách hàng có thể sàng lọc các tàu chạy trường đoản cú Vinc đi Hà Nội tất cả số hiệu: SEtrăng tròn , SE8 , SE6 , SE10 , NA2 , SE4 , SE2 từng ngày.

Bảng tiếng tàu trường đoản cú ga Vinc đi Hà Nội

Tên tàuGa Vinh Ga Hà NộiTổng thời gian
Tàu SE2005:4111:556 Giờ 14 phút ít
Tàu SE809:2815:306 Giờ 2 phút
Tàu SE612:5119:126 Giờ 21 phút ít
Tàu SE1020:5803:556 Giờ 57 phút ít
Tàu NA222:0505:107 Giờ 5 phút
Tàu SE422:4704:506 Giờ 3 phút
Tàu SE223:4205:305 Giờ 48 phút

Giá vé tàu từ bỏ ga Vinh đi Hà Nội

Quý Khách hoàn toàn có thể chọn những giá chỉ vé khác biệt, tùy từng từng một số loại ghế, các loại tàu cùng từng thời khắc. Giá vé tàu dao động khoảng chừng 272,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Vinc tới TP Hà Nội mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé Vinh Hà Thành của tàu SEtrăng tròn

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1365,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M400,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv430,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v395,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2345,000
6 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2M375,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2Mv405,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v375,000
9 Nằm khoang 2 ổn định VIP AnLv2M986,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1330,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2310,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3260,000
13 Ghế phụ GP152,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML245,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56255,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V265,000
17 Ngồi mượt điều hòa NMLV255,000
Chụ ý: Giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian sở hữu vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Vinch TP Hà Nội của tàu SE20

Bảng giá bán Vé Vinc Thành Phố Hà Nội của tàu SE8

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1460,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v490,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2433,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v463,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1427,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2388,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL223,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML272,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV282,000
Chụ ý: Giá vé vẫn bao gồm chi phí bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời gian thiết lập vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí khu vực bên trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinc thủ đô hà nội của tàu SE8

Bảng giá bán Vé Vinh TP Hà Nội của tàu SE6

STT Loại vị trí Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1460,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M460,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1Mv490,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v490,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2433,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2M433,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv463,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v463,000
9 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1427,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2388,000
11 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3335,000
12 Ghế phụ GP168,000
13 Ngồi cứng NC200,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML272,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV282,000
Chụ ý: Giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá hoàn toàn có thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian cài vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, địa điểm địa điểm bên trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Hà Thành của tàu SE6

Bảng giá bán Vé Vinch TP Hà Nội của tàu SE10

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1443,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v473,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2413,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v443,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1412,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2374,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3323,000
8 Ngồi cứng NC197,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL2đôi mươi,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML267,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV277,000
Chụ ý: Giá vé vẫn bao hàm chi phí bảo hiểm. Giá rất có thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ bên trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Hà Nội Thủ Đô của tàu SE10

Bảng giá bán Vé Vinh Hà Nội của tàu NA2

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1405,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1M442,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv472,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v435,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2380,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M415,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv445,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v410,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1365,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1M398,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2340,000
12 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2M371,000
13 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3285,000
14 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3M310,000
15 Ghế phụ GP160,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML235,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV245,000
Chú ý: Giá vé vẫn bao hàm chi phí bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn cài đặt vé, đối tượng đi tàu, địa điểm nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinc TP Hà Nội của tàu NA2

Bảng giá bán Vé Vinch TP Hà Nội của tàu SE4

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1453,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v483,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2422,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v452,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1412,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2377,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3330,000
8 Ghế phụ GP193,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56281,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V291,000
Chụ ý: Giá vé đã bao gồm chi phí bảo hiểm.

Xem thêm: Agf Kết Tủa Màu Gì - 0 3 0 1 Agi: Va Ng Đâ M Agbr

Giá rất có thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian tải vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí địa điểm bên trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Vinc TP Hà Nội của tàu SE4

Bảng giá bán Vé Vinch thủ đô của tàu SE2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1453,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M453,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv483,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v483,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2418,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2M418,000
7 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2Mv448,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v448,000
9 Nằm khoang 2 ổn định VIP AnLv2M876,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M412,000
11 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2M377,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3M330,000
13 Ghế phụ GP193,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML262,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56281,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V291,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV272,000
Crúc ý: Giá vé đã bao hàm tiền bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinch TP Hà Nội của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Vinh Hà Nội

Sự cách tân và phát triển nổi bật của Công nghệ thông báo giúp bạn chẳng cần cho tới Đại lý cung cấp vé tàu trên Nghệ An, chỉ vấn đề ở trong nhà cũng có thể đặt vé tàu Vinh Thành Phố Hà Nội online đơn giản và dễ dàng với gấp rút tuyệt nhất qua trang web đặt vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga Vinch đi TPhường. hà Nội hoặcqua điện thoại 0238 7 305 305 .

Bước 1:Cliông chồng chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Cách 2: Điền khá đầy đủ thông báo ga đi: Vinh, ga đến: Hà Thành và những trường tất cả sẵn, bnóng “Đặt vé”

Cách 3:Sau 5 phút, nhân viên đang điện thoại tư vấn năng lượng điện xác nhận thông tin, thực hiện thanh toán với hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Vinch Đến Ga Thành Phố Hà Nội.

Sau khi để vétàu Vinch thủ đô hà nội online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… khách hàng in vé hoặc chụp hình lại vé này cùng sở hữu theo lúc ra ga, xuất trình tất nhiên CMND để gia công giấy tờ thủ tục lên tàu.

Cách tkhô giòn toán thù vé tàu Vinh Hà Nội

Lúc này vấn đề thanh toán thù vé tàu rất là đơn giản dễ dàng sau khi đặt vé tàu Vinh TP Hà Nội qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ cảm nhận một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Vinch Hà Thành. Quý khách hàng tkhô nóng tân oán cho mã đặt nơi của chính bản thân mình bằng một trong những giải pháp sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua hình thức dịch vụ mạng internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách hàng rất có thể triển khai những giao di chuyển chi phí tại các điểm chuyển tiền của Viettel xuất hiện mọi vị trí bên trên toàn nước. Sau Lúc thanh tân oán thành công xuất sắc, Mã đặt nơi sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả Vinc Thành Phố Hà Nội của người tiêu dùng.

Đại lý bán vé tàu Vinch Hà NộiViệc mua vé tàu thời buổi này vẫn thuận tiện rộng rất nhiều, quý khách không nhất thiết phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu trên Vinc hoặc ra Ga Vinh nhưng mà chỉ việc ở nhà Gọi điện theo số 0238 7 305 305 hoặc đặt qua Website phân phối vé tàu trực tuyến, Đường sắt đất nước hình chữ S đã thi công Vé tàu điện tử khôn xiết dễ ợt cho quý khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Vinc Hà Nội toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé ngẫu nhiên ở chỗ nào, ngẫu nhiên thời điểm như thế nào bạn muốn. Ví dụ: 0238 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve sầu tau Vinch thủ đô hà nội bên trên VN

Hy vọng những bạn đặt hàng được vé tàu Vinch thủ đô hà nội giá tốt cùng tất cả chuyến hành trình an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.