Chức năng nhiệm vụ của chính phủ

     
English 中文
Trang chủ
Giới thiệu Cổng TTĐT chính phủ Báo điện tử chủ yếu phủThư năng lượng điện tử công vụ thiết yếu phủChính phủ với những người ngoài nước

Hội nghị đối ngoại toàn nước 2021|Văn hóa soi đường mang đến quốc dân đi|Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19|Hỗ trợ bạn lao động, người tiêu dùng lao hễ theo quyết nghị 68|Thông tin update dịch nCoV


*

Nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Hệ thống văn bản Số liệu chi tiêu Nhà nước Chính sách phạt triển kinh tế tài chính - buôn bản hội Các chương trình, dự án cải cách và phát triển KT - XH trọng yếu của quốc gia Các lịch trình Khoa học với Công nghệ Tình hình kinh tế tài chính - buôn bản hội Nghị quyết của Chính phủ Thông cáo báo chí truyền thông VBQPPL do bao gồm phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ ban hành
*

Chức năng nhiệm vụ

Trích Hiến pháp năm 2013

CHƯƠNG VII

CHÍNH PHỦ

Điều 94

cơ quan chính phủ là cơ quan hành thiết yếu nhà nước cao nhất của nước cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam, tiến hành quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và report công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch nước.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của chính phủ

Điều 95

1. Chính phủ nước nhà gồm Thủ tướng chủ yếu phủ, những Phó Thủ tướng chính phủ, các Bộ trưởng với Thủ trưởng phòng ban ngang bộ. 

Cơ cấu, con số thành viên chính phủ do Quốc hội quyết định.

thiết yếu phủ làm việc theo chế độ tập thể, đưa ra quyết định theo nhiều số.

2. Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ là bạn đứng đầu chính phủ, phụ trách trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những trọng trách được giao; report công tác của chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội, quản trị nước.

3. Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ giúp Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ làm trọng trách theo sự cắt cử của Thủ tướng chủ yếu phủ và phụ trách trước Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Lúc Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà được Thủ tướng thiết yếu phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng chính phủ lãnh đạo công tác làm việc của chủ yếu phủ.

4. Cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ chịu trách nhiệm cá thể trước Thủ tướng thiết yếu phủ, chính phủ và Quốc hội về ngành, nghành được phân công phụ trách, cùng các thành viên không giống của chủ yếu phủ phụ trách tập thể về hoạt động vui chơi của Chính phủ.

Điều 96

chính phủ nước nhà có những trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, ra quyết định của quản trị nước;

2. Đề xuất, xây dựng cơ chế trình Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội đưa ra quyết định hoặc đưa ra quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ quy định trên Điều này; trình dự án luật, dự án túi tiền nhà nước và các dự án không giống trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;

3. Thống nhất cai quản về tởm tế, văn hóa, xóm hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, bình yên quốc gia, đơn côi tự, bình an xã hội; thực hiện lệnh tổng cổ vũ hoặc động viên cục bộ, lệnh ban cha tình trạng nguy cấp và những biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn Tổ quốc, bảo đảm an toàn tính mạng, gia sản của Nhân dân;

4. Trình Quốc hội ra quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, phòng ban ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chủ yếu tỉnh, tp trực thuộc trung ương, đơn vị chức năng hành chủ yếu - kinh tế tài chính đặc biệt; trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội ra quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới solo vị hành chính dưới tỉnh, tp trực ở trong trung ương;

5. Thống nhất cai quản nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức cùng công vụ trong số cơ quan nhà nước; tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng quan liêu, tham nhũng trong máy bộ nhà nước; chỉ huy công tác của những bộ, phòng ban ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân những cấp; hướng dẫn, đánh giá Hội đồng quần chúng. # trong việc thực hiện văn bản của cơ sở nhà nước cung cấp trên; tạo đk để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;

6. Bảo đảm an toàn quyền và lợi ích của công ty nước cùng xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ trật tự, bình an xã hội;

7. Tổ chức đàm phán, ký kết điều ước nước ngoài nhân danh công ty nước theo ủy quyền của quản trị nước; đưa ra quyết định việc ký, gia nhập, phê để ý hoặc xong hiệu lực điều ước nước ngoài nhân danh bao gồm phủ, trừ điều ước thế giới trình Quốc hội phê chuẩn chỉnh quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo đảm an toàn lợi ích trong phòng nước, lợi ích đường đường chính chính của tổ chức triển khai và công dân vn ở nước ngoài;

8. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn và cơ quan tw của tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi của mình.

Điều 97

Nhiệm kỳ của chính phủ nước nhà theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội không còn nhiệm kỳ, bao gồm phủ liên tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập và hoạt động Chính phủ.

Điều 98

Thủ tướng cơ quan chính phủ do Quốc hội bầu trong các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng cơ quan chính phủ có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của chính phủ; lãnh đạo vấn đề xây dựng cơ chế và tổ chức thi hành pháp luật;

2. Lãnh đạo và phụ trách về hoạt động của hệ thống hành chủ yếu nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống độc nhất và tiếp nối của nền hành chính quốc gia;

3. Trình Quốc hội phê chuẩn chỉnh đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng và thành viên không giống của chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và đưa ra quyết định điều động, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn phiên bản của bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, phép tắc và văn phiên bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương trái cùng với Hiến pháp, lao lý và văn bạn dạng của phòng ban nhà nước cấp trên, đồng thời ý kiến đề xuất Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội bãi bỏ;

5. Quyết định và chỉ huy việc đàm phán, chỉ huy việc ký, gia nhập điều ước nước ngoài thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của bao gồm phủ; tổ chức thực hiện nay điều ước quốc tế mà cộng hoà làng mạc hội chủ nghĩa việt nam là thành viên;

6. Tiến hành chế độ báo cáo trước Nhân dân trải qua các phương tiện thông tin đại bọn chúng về đầy đủ vấn đề quan trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền giải quyết của chính phủ và Thủ tướng bao gồm phủ.

Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Mới Nhất, Hướng Dẫn Viết Bài Giới Thiệu Công Ty

Điều 99  

1. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên cơ quan chính phủ và là fan đứng đầu bộ, phòng ban ngang bộ, lãnh đạo công tác làm việc của bộ, cơ sở ngang bộ; chịu trách nhiệm thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề được phân công; tổ chức triển khai thi hành cùng theo dõi việc thi hành điều khoản liên quan cho ngành, nghành trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ report công tác trước chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ; triển khai chế độ báo cáo trước quần chúng. # về đều vấn đề quan trọng đặc biệt thuộc trọng trách quản lý.

Điều 100

chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ ban hành văn bạn dạng pháp nguyên tắc để thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi của mình, kiểm tra việc thi hành những văn bạn dạng đó và xử lý các văn bạn dạng trái pháp luật theo cách thức của luật.

Điều 101

quản trị Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc vn và fan đứng đầu tư mạnh quan trung ương của tổ chức chính trị - làng hội được mời tham dự phiên họp của chính phủ nước nhà khi bàn các vấn đề bao gồm liên quan.