Cách archive mail outlook 2010

Hộp thư Outlook của quý khách cũng chưa lớn lắm và hẳn là trong tương lai gần bạn vẫn có thể tìm thấy email. Để giữ mang lại hộp thư của người mua ko bị đầy, bạn có thể chuyển các mục cũ mà người mua hàng muốn lưu lại đến một kho lưu giữ trữ, một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) riêng rẽ biệt mà khách hàng có thể mở vào Outlook bất kỳ lúc nào quý khách hàng cần.

You watching: Cách archive mail outlook 2010

Lưu ý: Lệnh lưu giữ trữ và tuấn kiệt ko xuất hiện mang đến ngẫu nhiên tài khoản như thế nào vào làm hồ sơ Outlook của công ty nếu khách hàng bao gồm thông tin tài khoản Exchange Server và tổ chức triển khai của bạn sử dụng lưu trữ trực con đường của Microsoft Exchange Server. Người quản ngại trị mạng của bạn có thể tắt tác dụng này.

Bạn cũng có thể lưu giữ trữ các mục theo cách thủ công bất kỳ khi nào người mua muốn. Theo cách đó, người mua hàng có thể kiểm soát mục nào cần giữ trữ, địa điểm giữ trữ và những mục cũ đến mức nào thì sẽ được giữ trữ.

1. Thực hiện nay một trong những thao tác sau:

Trong Outlook 2013: bnóng vào tệp > thông tin > phép tắc dọn dẹp > lưu giữ trữ.

Trong Outlook 2016: Bấm Tệp > Thông tin > Công cụ > Dọn sạch sẽ mục cũ

*

2. Bấm tùy chọn Lưu trữ tlỗi mục này và hầu như các thỏng mục bé, rồi chọn tlỗi mục quý khách muốn lưu trữ.

3. Dưới Lưu trữ những mục đã lâu dài lâu dài, hãy nhập ngày.

*

4. Bạn có thể tạo nhiều tệp .pst nếu quý khách hàng muốn lưu giữ trữ một vài thỏng mục theo các thiết đặt sự so sánh.

Ví dụ: Bạn có thể muốn giữ các mục trong thỏng mục Thư đã gởi lâu hơn các mục trong tlỗi mục Hộp thư đến.

See more: Cách Cài Đặt Biểu Tượng Cảm Xúc Trên Facebook Emoticons Trên Máy Tính

5. Hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được đánh dấu là “Không Tự động Lưu trữ” để giữ trữ các mục riêng rẽ rẽ mà trcầu đó đã bị loại trừ Khi lưu lại trữ tự động.

Tùy chọn này không loại bỏ đặc điểm loại trừ đó ra khỏi những mục này, cầm cố vào đó nó bỏ qua thiết đặt Không Tự động Lưu trữ chỉ riêng rẽ đối với thao tác giữ trữ này.

6. Bấm OK.

Tắt Tự động Lưu trữ

Để chỉ giữ trữ lúc người dùng muốn, hãy tắt Tự động Lưu trữ.

Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.Dưới Tự động Lưu trữ, hãy bấm Thiết đặt Tự động Lưu trữ.Bỏ chọn hộp Chạy Tự giữ trữ n ngày một lần.

Lưu ý: Tính năng Lưu trữ và Tự động Lưu trữ có thể không sẵn dùng nếu hồ sơ thư của khách hàng kết nối với một Máy chủ Exchange. Cũng có thể tổ chức của khách hàng có chính sách lưu giữ tlỗi mà chính sách đó ghi đè tính năng Tự động Lưu trữ. Hãy hỏi người quản trị hệ thống của quý khách hàng để biết thêm thông báo.

See more: Những Giống Chó Thông Minh Nhất Thế Giới Ai Cũng Muốn Sở Hữu

Thông tin thêm về vận dụng Outlook:

Microsoft Outlook là 1 phần mượt cai quản ban bố cá thể của Microsoft và là một phần của bộ áp dụng Microsoft Office. Phần mượt này hiện nay cung ứng đến Window, Mac cùng các hệ quản lý điều hành giành cho điện thoại thông minh nhỏng Android, IOS với Windows Phone cùng với nền tảng trên trình săn sóc. Mặc mặc dù thường xuyên được áp dụng đa số như là 1 trong những vận dụng e-mail, nó cũng gồm một định kỳ, quá trình quản lý, cai quản liên lạc, ghi chú, một tạp chí cùng chuẩn y website.

*

THÔNG TIN THAM KHẢO