Biên bản họp đánh giá công chức cuối năm

     

Mẫu biên phiên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, fan lao cồn được áp dụng nhằm tổng thích hợp kết quả, chủ ý Reviews của đơn vị, cơ sở đối với cán cỗ, công chức, viên chức. Mời chúng ta tìm hiểu thêm chủng loại mới nhất được Hoatieu.vn đăng mua tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Biên bản họp đánh giá công chức cuối năm


1. Biên bạn dạng họp Đánh Giá công chức số 1

*


BỘ.............

TRƯỜNG...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP.. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC..............

Đơn vị:.

1. Thời gian, vị trí, thành phần

- Thời gian:.

- Địa điểm:.

- Thành phần: - Có mặt:.

- Vắng mặt (Lý vị cố gắng thể).

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị chức năng nêu nguyên do cuộc họp:.

2.2. Từng member trong đơn vị phát âm bản tự dìm xét, đánh giá phân loại:

a) Góp ý đến bằng hữu....

b) Góp ý đến bạn hữu......

Xem thêm: Máy Giặt Aqua Aqd-D850E W - Máy Giặt Lồng Ngang Aqua Inverter 8

2.3. Nhận xét, đánh giá Tóm lại của lãnh đạo 1-1 vị:

Cuộc họp xong hồi....giờ đồng hồ ngày...... mon. Biên bạn dạng cuộc họp đã làm được trải qua tổng thể những thành viên tsay mê gia cuộc họp.THƯ KÝ.........ngày ..........tháng ........năm......

TM. ĐƠN VỊ


2. Biên bạn dạng họp Review công chức số 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng - Hạnh phúc

., tháng ngày. năm

BIÊN BẢNHỌPhường ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM..

Đơn vị:..................................................................................................................

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi........ giờ,..........ngày .. mon năm

Tại:........

Tiến hành họp reviews, phân một số loại công chức, viên chức, tín đồ lao cồn của đơn vị năm

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, tín đồ lao rượu cồn đơn vị. Tổng số: Có mặt:; Vắng mặt:

Họ, thương hiệu người vắng tanh mặt:..

Chủ trì cuộc họp:. ...

Tlỗi ký:....

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện tiến hành Kế hoạch số: ngày..về triển khai

review và phân một số loại viên chức, tín đồ lao đụng của năm..như sau:

Phần I. Viên chức từ review, phân các loại cùng hồ hết ý kiến đóng góp của tập thể:

- Từng viên chức, fan lao hễ trình diễn phiên bản trường đoản cú nhận xét trước đàn 1-1 vị

- Tập thể đơn vị chức năng góp phần ý kiến, bổ sung bản trường đoản cú reviews của từng cá thể trong đơn vị chức năng (Nêu rõ

Đơn vị có độc nhất trí với bản từ reviews, phân một số loại của cá thể không? Góp ý gần như ưu, điểm yếu của các nhân (nếu có)Ví dụ: Nguyễn Văn uống A

Đơn vị cơ bản có tốt nhất trí cùng với phiên bản trường đoản cú đánh giá, phân một số loại của cá nhân

Đóng góp bổ sung cập nhật thêm

+ Về ưu điểm:........................

+ Về nhược điểm:...................

Phần II. kết luận review, phân một số loại của đối chọi vị:

Căn cđọng vào hiệu quả Đánh Giá, phân các loại, đơn vị chức năng Tóm lại, quyết định phân các loại cho từng công chức, viên chức, tín đồ lao động. Cụ thể:- Viên chức ngừng xuất sắc nhiệm vụ:

.bạn (chiếm Phần Trăm %)

(Có

list kèm theo)

- Viên chức ngừng giỏi nhiệm vụ:

.người (chỉ chiếm tỷ lệ %)

- Viên chức xong xuôi nhiệm vụ:

.tín đồ (chiếm phần Xác Suất %)

- Viên chức ko dứt nhiệm vụ:

.tín đồ (chiếm Xác Suất %)

Cuộc họp ngừng vào hồi:..h . cùng ngày. Biên bản được trải qua trước buổi họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí trải qua.THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ chúng ta cùng tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ bọn họ với tên)


Mời độc giả thuộc xem thêm trên mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.