Một họ nghiệm của phương trình căn(3)sinx + cosx = 1 / cosx là

     

Câu trả lời được đảm bảo chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.


$2cos^2x+2sqrt3sin xcos x -1=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow cos2x+sqrt3sin2x=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow 2sin(2x+dfracpi6)=2sin(dfracpi6-x)$

$Leftrightarrow sin(2x+dfracpi6)=sin(dfracpi6-x)$

$+)TH1: 2x+dfracpi6=dfracpi6-x+k2piLeftrightarrow x=dfrack2pi3$

$+)TH2: 2x+dfracpi6=x+dfrac5pi6+k2piLeftrightarrow x=dfrac2pi3+k2pi$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Mod ơi , giúp em vs https://genq.com.vn/cau-hoi/1189592 - điều này chỉ là nhấn xét em làm đúng giỏi sai thôi ạ